RSS Feed

De verplichtingen van zonnebankcentra

Er bestaan al langer wettelijke bepalingen, maar pas sinds 2008 zijn zonnecentra onderworpen aan specifieke veiligheidsvoorschriften die hen wettelijk werd opgelegd. Voor u, als zonnebankgebruiker, is het belangrijk te weten waaraan deze zonnebankcentra moeten aan voldoen opdat je zeker weet dat je veilig onder de zonnebank kunt gaan.

Elk zonnebankcentrum moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de cellen waarin de zonnebanken zich bevinden moeten ruim zijn en goed verlucht zijn om een snelle evacuatie in geval van nood mogelijk te maken;
 • er moet een bord worden aangebracht dat zichtbaar is op minstens vijf meter afstand en leesbaar is en waarop volgende tekst staat: ” Ultravioletstralen kunnen huidkanker veroorzaken en de ogen ernstig beschadigen. Het gebruik van een beschermende bril is verplicht. Bepaalde geneesmiddelen (ook: antibiotica) en cosmetica kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken.
  Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is verboden voor (personen onder de 18 jaar en personen met een huidtype 1).”
 • in elke cel moeten duidelijke instructies hangen voor een veilig gebruik en voor de reiniging van de zonnebanken evenals het blootstellingschema van de producent met specificaties voor duur en interval gebaseerd op de karakteristieken van de zonnebank in deze cel en het huidtype. Deze instructies zijn ten minste gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar het zonnecentrum is gelegen;
 • in elke cel moeten reinigingsmiddelen aanwezig zijn die aan de specifieke vereisten voor de zonnebanken (hygiëne, dermatologische aspecten en hoge temperaturen) zijn aangepast;
 • elke cel moet zodanig zijn uitgerust dat een consument, in geval van nood, onmiddellijk hulp kan vragen aan iemand die in staat is om in de kortst mogelijke tijd gepaste hulp te bieden;
 • een beschermende bril moet ter beschikking zijn voor de consumenten. Het ter beschikking stellen van de beschermende bril aan een andere consument is niet toegelaten, behalve na voorafgaande ontsmetting van de bril;
 • bij elk defect moet de zonnebank automatisch worden uitgeschakeld;
 • de toestand van de ultravioletlampen en de filters wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en ten minste om de drie maanden gecontroleerd worden;
 • de zonnebanken worden minstens eenmaal per dag ontsmet;
 • de straling van de zonnebanken mag op geen enkele plaats een totale effectieve erytheemgewogen irradiantie hoger dan 0,3 W/ m2 vertonen;
 • een onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem past de intensiteit en de gebruiksduur van de zonnebank automatisch aan, afhankelijk van het huidtype van de consument, rekening houdend met de karakteristieken van de zonnebank en de gebruikte lampen;
 • een onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem ziet erop toe dat de eerste blootstelling van een sessie slechts de helft van een normale dosis bedraagt;
 • een onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem ziet erop toe dat er minstens 48 uur is tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.

Er bestaan ook geautomatiseerde zonnebankcentra. Ook zij moeten de voor hen specifieke regels volgen:

 • de regels zoals hierboven beschreven zijn ook voor automatische centra verplicht;
 • er moet een onthaalverantwoordelijke minstens 4 dagen per week, gedurende minstens 1 uur per dag aanwezig zijn;
 • volgende vermeldingen moeten leesbaar en zichtbaar aangebracht zijn in het zonnecentrum (ter identificatie van de uitbater) :
  • a) naam, ondernemings- en telefoonnummer van de uitbater;
  • b) de dagen en uren waarop een onthaalverantwoordelijke in het zonnecentrum aanwezig is;
  • c) een telefoonnummer waar de consument voor eventuele klachten, technische interventie, opmerkingen of andere vragen terecht kan;
 • de nodige maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de consumenten te garanderen;
 • in elke cel is een alarmsysteem geïnstalleerd zodat de consument (onmiddellijk hulp kan vragen);

Het belang van een onthaalverantwoordelijke is tot nu toe al duidelijk geworden, maar niet iedereen kan zomaar onthaalverantwoordelijke zijn. Daarom moeten zij er ook op toezien dat ze alle regels volgen en dus kennis hebben van zaken:
De onthaalverantwoordelijke:

 • moet geslaagd zijn in een opleiding die door de bevoegde gemeenschap wordt bepaald;
 • moet elke nieuwe consument mondeling over de gevaren van blootstelling aan ultravioletstraling informeren. Zie hiervoor dit pdf bestand.
 • bepaald samen met elke nieuwe consument zijn huidtype en legt hem de specifieke risico’s voor zijn huidtype uit. Dit huidtype wordt genoteerd op het ontvangstbewijs;
 • ziet er op toe dat hij geen personen met huidtype 1 toelaat in zijn centrum om gebruik te maken van zonnebanken of andere installaties die ultravioletstralen afgeven;
 • houdt de resultaten bij van de controles die werden uitgevoerd en alle bewijsstukken en ontvangstbewijzen bij en houdt deze ter beschikking van de bevoegde overheden;
 • laat kosteloos toe dat de bevoegde overheid alle nodige controles kan uitvoeren;
 • overhandigt persoonlijk de magneetkaart of vergelijkbaar middel voor een geautomatiseerd zonnecentrum aan de klant;
 • verstrekt de consument slechts 1 magneetkaart (of vergelijkbaar middel) en ziet er op toe dat elke consument de nodige documenten handtekend (o.a. daar waarop ze gewezen worden op de potentiële gevaren van ultravioletstralen) en waarop hun informatie beschreven staat: naam, adres, identiteitskaartnummer. De onthaalverantwoordelijke moet ook een verklaring opstellen en ondertekenen waarop het huidtype, dat samen met de consument wordt bepaald, vermeld staat.
 • Deze vragenlijst kan dienen als voorbeeld ter kennismaking bij een nieuwe klant.

  Bron: Koninklijk besluit 2002 – bijgewerkt tot 23-11-2010 – laatste: 15 mei 2011.

  Ben je op zoek naar een opleiding om zelf een zonnebankcentrum te openen? Je kan volgende eenjarige opleiding volgen bij Syntra: Uitbater van een zonnecentrum.

  Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te kunnen geven. Door deze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer info

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close